Divergensteoremet

Divergensteoremet i planet

Fra Greens teorem husker vi definisjonen av regulære områder.

Divergensteoremet