Eksempler

Kurver i planet

Vektorvaluerte funksjoner av én variabel

Funksjoner av flere variable

Ekstremalverdier for funksjoner av flere variable

Dobbeltintegraler

Trippelintegraler og anvendelser

Divergens

Under arbeid: Integrasjon i vektorfelt (15.1-15.6)