Derivasjonsregler

Vi har følgende derivasjonsregler for vektorvaluerte funksjoner.