Videoer

Kurver i planet

Stigningstall

Buelengde og areal i kartesiske koordinater

Polarkoordinater

Buelengde og areal i polarkoordinater

Vektorvaluerte funksjoner av én variabel

Hastighet, fart og akselerasjon

Parametrisering av skjæringskurver

Buelengde

Enhetstangent, enhetsnormal og krumning

Funksjoner av flere variable

Grenser og kontinuitet

Partiellderivasjon

Linearisering og deriverbarhet

Retningsderiverte

Implisitt funksjonsteorem

Ekstremalverdier for funksjoner av flere variable

Ekstremalverdisetningen

Klassifisering av kritiske punkter

Lagranges multiplikatormetode

Dobbeltintegraler

Egenskaper ved dobbeltintegralet

Iterert integrasjon

Uegentlige integraler

Dobbeltintegraler i polarkoordinater

Variabelskifte i dobbeltintegral

Trippelintegraler og anvendelser

Sylinderkoordinater

Kulekoordinater

Divergens

Greens teorem

Divergensteoremet

Stokes' teorem

Under arbeid: Integrasjon i vektorfelt (15.1-15.6)

Konservative vektorfelt