Egenskaper ved dobbeltintegralet

Det bestemte integralet av en funksjon \(f=f(x,y)\) har følgende egenskaper.